1 2 3 4 5

Turystyka militarna

Ścieżka historyczna „Piska Pozycja Ryglowa”

Piska Pozycja Ryglowa (Johannisburg-Riegel) zaczęła powstawać w 1939 roku w przesmyku między jeziorami Brzozolasek i Roś. Jej dalsza rozbudowa trwała do końca 1944 roku. Na chwilę obecną nie jest znana dokładna chronologia budowy obiektów wchodzących w skład punktu oporu. Najprawdopodobniej do września 1939 r. wybudowano 2 schrony dla broni maszynowej typu Heinrich. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowano rozbudowę pozycji o 9 obiektów - schronów dla drużyny piechoty.

czytaj dalej »

Bunkier pod Cierzpiętami

Miłośnicy obiektów militarnych z okresu II wojny światowej z zaciekawianiem obejrzą potężny bunkier położony na wzgórzu na południe od wsi Cierzpięty w Gminie Orzysz. Mimo, że wysadzony w powietrze, robi spore wrażenie, zachował się też okop okalający bunkier.

W samych Cierzpiętach czeka nas spotkanie z historią, która niestety prowadzi do smutnych refleksji nad przemijaniem. Jest tu zupełnie zaniedbany i zaśmiecony cmentarz wojenny z pierwszej wojny światowej. Pamiętać należy, że właśnie na linii Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1914 – 1915 toczyły się długotrwałe walki. Polegli w tych walkach pochowani zostali miedzy innymi na wspomnianym cmentarzu.Węzeł obronny Ruciane Guzianka

Węzeł obronny Ruciane Guzianka stanowił część fortyfikacji obronnej zwanej Linią Wielkich Jezior Mazurskich, która miała umożliwić obronę Prus Wschodnich przed inwazją wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej i obok Giżycka był to największy kompleks umocnień tego zespołu architektonicznego. Węzeł służyć miał obronie szlaku kolejowego oraz zabezpieczeniu przed obejściem Puszczy Piskiej od południa i Guzianki.

czytaj dalej »

Fort Lyck – twierdza na wyspie Czarci Ostrów

Jedną z wielu atrakcji turystycznych naszych okolic jest Jezioro Śniardwy z dwoma wysepkami. Wyspa Czarci Ostrów i Wyspa Pajęcza, położone są w południowo - zachodniej części tego rozległego jeziora. Wyspa Czarci Ostrów była wykorzystywana przez człowieka już od wczesnego średniowiecza. Pruscy Galindowie umieścili na niej jedno ze swoich głównych miejsc pogańskiego kultu.

czytaj dalej »

Lotnisko Luftwaffe w Rostkach

Na terenie pod Rostkami istniało bardzo duże stacjonarne lotnisko Luftwaffe. Ciekawą relację dawnej mieszkanki zamieściły zeszyty wypędzonych Mazurów "Johannisburger Hematbriefe". Goering bywał tu, ponieważ było to także "jego lotnisko" dla potrzeb obsługi kwatery "Breitenheide" w Szerokim Borze. Decyzja o budowie lotniska dla Luftwaffe w Rostkach (pow. Pisz) zapadła w 1936 roku.

czytaj dalej »

Kwatera Göringa w Szerokim Borze

Kwatera Göringa Szeroki Bór Piski (niem.Breitenheide) - kwatera Hermanna Göringa nad Jeziorem Jegocinek. W 1935 r. rozpoczęto w zwartym puszczańskim lesie prace budowlane nad ściśle tajnym ośrodkiem naukowo-badawczym Luftwaffe. Powstał duży obiekt z potężnymi bunkrami i podziemiami oraz wieloma lekkimi budynkami pomocniczymi. Całość silnie ogrodzono i otoczono polem minowym.

czytaj dalej »

Poligon w Orzyszu

Początek historii poligonu wojskowego datowany jest na 1890 r. Wówczas były to Prusy Wschodnie. W okolicach Orzysza (niem. Arys) powstał poligon na terenach zakupionych od wsi Wierzbiny i Szwejkówko oraz lasów Grądowskich i Drygalskich. Na przełomie XIX i XX w. w garnizonie Orzysz stało 80 baraków dla żołnierzy ia 30 dla oficerów. Tworzyły odrębne miasteczko z własnymi wodociągami, oświetleniem, restauracją i kasynem wojskowym.

czytaj dalej »

Cmentarz wojenny w Piszu

Na cmentarzu pochowano ponad 200 niemieckich i rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Pisz w czasie I wojny światowej. Cmentarz odnowiony w 2003 roku. Częściowo zdewastowany w 2011 roku. Pisz został zajęty przez Rosjan w sierpniu 1914 roku. Po odbiciu prze Niemców ponownie zajęty przez Rosjan w listopadzie 1914 roku i odbity przez Niemców w lutym 1915 roku. Ponad 200 żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w Piszu pochowano na honorowej części cmentarza przy dzisiejszej ulicy Dworcowej.

W 1994 roku Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Pisz "Roś" zainteresowało cmentarzem pozarządową organizację Volksbund Deutscher Kriegsgraberfursorge. Organizacja ta (Niemiecki Komisja Grobów) opiekuje się niemieckimi grobami wojennymi. Efektem było uporządkowanie i odnowienie cmentarza i stojącej na nim kaplicy w 2003 roku. Cmentarz nazwano "Parkiem pokoju" a w kaplicy postawiono krzyż jako symbol pokoju i pojednania pomiędzy narodami. Źródło: „Przewodnik po Piszu”.