1 2 3 4 5

Izba regionalna w Wejsunach

Izba regionalna znajduje się w jednej z drewnianych, zabytkowych chałup w Wejsunach. Założona została przez Eugeniusz Bielawskiego - miejscowego nauczyciela, znanego działacza społeczno-kulturalnego. Przez wiele lat gromadzone były tutaj stare meble, przedmioty codziennego użytku, narzędzia gospodarskie wykorzystywane przez dawnych mieszkańców regionu.

W izbie znajdują się także rzadkie egzemplarze gazet i druków mazurskich oraz stare fotografie. Do ciekawszych eksponatów należą: kronika Wejsun oraz przedwojenna mapa szkolna regionu.

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu zwiedzania z Domem Kultury w Ruciane-Nida: tel. 87 423 10 33.

Wejsuny znajdują się 8 km od Rucianego-Nidy.

Расположение на карте: