1 2 3 4 5

Muzeum przyrodnicze Stacji Badawczej PAN w Popielnie

W zabytkowym spichlerzu z XVIII wieku zgromadzono materiał prezentujący dorobek i bieżące prace Stacji. Ekspozycja składa się z kilku działów, z których największy przedstawia kolekcję zrzutów poroża jeleni, na podstawie czego można prześledzić zmianę wielkości i kształtu nakładanego przez samce jelenia poroża w ciągu kolejnych lat życia tych zwierząt.

Dalsze działy poświęcone są bobrom europejskim, zespołom roślinnym występującym na terenie lasu, a także zadrzewieniom śródpolnym Półwyspu Popielańskiego. W kolejnych salach poznajemy życie ostatnich dzikich koni Europy: koników polskich i innych wolno żyjących zwierząt zamieszkujących Puszczę Piską. Zobaczyć możemy też ekspozycje sań i wozów zaprzęgowych z różnych okresów.

Adres muzeum: Popielno, 12-220 ruciane-Nida
Godziny otwarcia muzeum: 10:00 – 17:00
tel. 87-423-15-19, www.popielno.pl.

Popielno znajduje się 16 km od Rucianego-Nidy.

Расположение на карте: