1 2 3 4 5

Muzea, Galerie

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Leśniczówka Pranie

Oprócz wspaniałego Muzeum, w którym można zapoznać się z twórczością Gałczyńskiego, organizowane są różne imprezy kulturalne, recytacja wierszy Gałczyńskiego i prezentacje muzyki poważnej, gdzie przyjeżdżają poeci, wybitni aktorzy oraz wielu gości zainteresowanych sztuką. Dojazd możliwy jest od strony lądu i wody (jezioro Nidzkie).

czytaj dalej »

Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Muzeum Michała Kajki znajduje się w Ogródku, wsi położonej na obrzeżach gminy Orzysz, między dwoma jeziorami: Kraksztyn i Druglin. Zwiedzić tu można tradycyjne zagospodarowane wnętrza dawnego domu mazurskiego oraz przedmioty i pamiątki używane przez poetę. Na urządzonej w muzeum wystawie ukazano w sposób chronologiczny koleje życia, działalności i twórczości Michała Kajki.

czytaj dalej »

Muzeum Ziemi Piskiej

Muzeum Ziemi Piskiej mieści się w piwnicach ratusza (wejście od parkingu) w Piszu. Zbiory Muzeum Ziemi Piskiej obejmują bogatą kolekcję fauny i flory występującej w Puszczy Piskiej (ekspozycja stała) oraz pamiątki archeologiczne, etnograficzne, historyczne. Wśród nich zabytki XVIII- wiecznego piśmiennictwa mazurskiego, książki z drukarni staroobrzędowców, stare zdjęcia Ziemi Piskiej.

czytaj dalej »

Muzeum Przyrodnicze w Krutyni

W centrum Krutyni, w pięknej starej stodole, zgromadzona jest kolekcja przyrodnicza licząca ponad 200 eksponatów zwierząt i stale się powiększa. Wszystkie eksponaty wykonane są przez dr Janusza Dynowskiego, są to zwierzęta, które stały się ofiarami różnego rodzaju wypadków, wpadły w sieci rybackie lub sidła kłusowników. Szczególną uwagę przyciąga kolekcja ptaków drapieżnych.

czytaj dalej »

Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach

Jest to lokalne muzeum polskiej sztuki ludowej. Muzeum posiada jeden z najbogatszych zbiorów figurek glinianych, przybliżających dawną polską wieś i związane z nią czynności, prace ,tradycyjne stroje obrzędy i zwyczaje. Kolekcjonerka eksponatów znajdujących się w muzeum Pani Walentyna Dermacka, zachowała wiele przedmiotów użytku codziennego, bogatą literaturę o twórczości ludowej, o regionie Warmii i Mazur oraz wiele innych książek.

czytaj dalej »

Muzeum Ernsta Wiecherta w Piersławku

Miejsce poświęcone pamięci niemieckiego pisarza, który urodził się w leśniczówce Piersławek niedaleko Piecek, w rodzinie ewangelickiej. Lata dzieciństwa i młodości spędził na Mazurach. Ekspozycję stanowią dzieła pisarza wydane w języku niemieckim, polskie tłumaczenia liczne dokumenty i druki.

czytaj dalej »

Muzeum przyrodnicze Stacji Badawczej PAN w Popielnie

W zabytkowym spichlerzu z XVIII wieku zgromadzono materiał prezentujący dorobek i bieżące prace Stacji. Ekspozycja składa się z kilku działów, z których największy przedstawia kolekcję zrzutów poroża jeleni. Dalsze działy poświęcone są bobrom europejskim, zespołom roślinnym występującym na terenie lasu, a także zadrzewieniom śródpolnym Półwyspu Popielańskiego. W kolejnych salach poznajemy życie ostatnich dzikich koni Europy: koników polskich i innych wolno żyjących zwierząt zamieszkujących Puszczę Piską.

czytaj dalej »

Osada Kulturowa w Kadzidłowie

Na terenie osady znajduje się chałupa z podcieniami w obu szczytach, zrębowa, wzniesiona z masywnych bali. Stanowi ona unikalny przykład mazurskiego budownictwa ludowego z przełomu XVIII i XIX wieku. Osada posiada także chałupę z Dąbrów zaadoptowaną na potrzeby "Oberży pod psem" znajdującej się obok Parku Dzikich Zwierząt oraz spichlerzyk podcieniowy, gdzie obecnie znajduje się rosyjska sauna – bania.

czytaj dalej »

Izba regionalna w Wejsunach

Izba regionalna znajduje się w jednej z drewnianych, zabytkowych chałup w Wejsunach. Założona została przez Eugeniusz Bielawskiego - miejscowego nauczyciela, znanego działacza społeczno-kulturalnego. Przez wiele lat gromadzone były tutaj stare meble, przedmioty codziennego użytku, narzędzia gospodarskie wykorzystywane przez dawnych mieszkańców regionu.

czytaj dalej »

Mazurska Galeria – centrum rękodzielnictwa i manufaktury

Mazurska Galeria to nie tylko sklep, w którym możecie zakupić oryginalny, ręcznie wykonany prezent czy pamiątkę z pobytu na Mazurach wyprodukowaną w miejscowej manufakturze. W Galerii można zapoznać się z artystami, właścicielami warsztatów i manufaktur oraz z ich dziełami i wyrobami. Każdy z nich ma w Galerii swoją ekspozycję. Często ich twórczość nawiązuje do dawnych miejscowych tradycji.

czytaj dalej »

Manufaktura Górecka

Pracownia ceramiczno-artystyczna Manufaktura Górecka znajduje się w malowniczo położonej wsi Ublik nieopodal Orzysza, między jeziorami Ublik Wielki i Ublik Mały. Zdobiona ceramika wytwarzana w Manufakturze inspirowana jest ludowymi, bogato malowanymi kaflami mazurskimi, powstającymi na naszych terenach w XVIII i XIX wieku

czytaj dalej »

Galeria we wsi Wojnowo

Galerie otworzyła młodziutka malarka, Hanna Żebrowska. Pomysł galerii powstawał w głowach rodziny Żebrowskich stopniowo, w miarę jak rosła ich córka, a jej pasja do koni nie mijała. Hanna Żebrowska łączy obserwacje natury z rozwojem warsztatu malarskiego. Malarka od dzieciństwa rysuje konie, jest instruktorką jazdy konnej, ma nawet własnego konia - Hanyska

czytaj dalej »

Galeria Adama Szubskiego

W Zgonie swoją artystyczną oazę znalazł pan Adam Szubski. Uratował od zagłady starą mazurską chatę z XIX w., którą chętnie pokazuje odwiedzającym, podobnie jak swoją pracownię i wystawione prace. W przeszłości jego artystycznym tworzywem była cynkowa blacha, a twórczym narzędziem kwas solny. W ostatnim okresie pan Adam poświęcił się pracy nad rzeźbieniem głów ludzi.

czytaj dalej »

Galeria Andrzeja Renesa

Galerię stworzy Andrzej Renes, artysta rzeźbiarz, mieszkający i tworzący w Nowych Gutach, autor projektów nagród wręczanych corocznie (m.in. Wiktora) oraz licznych pomników w Polsce. W ramach zwiedzania Galerii odwiedzający zapoznają się z rzeźbami, rysunkami i obrazami Andrzeja Renesa, które będą wystawione w Galerii (w jednym z pomieszczeń budynku w Nowych Gutach oraz częściowo w przestrzeni plenerowej, będącej częścią budynku) a także z pracami zaprezentowanymi na nośnikach audiowizualnych.

czytaj dalej »