1 2 3 4 5

Ośrodek Edukacji Leśnej "PLISZKA"

Baza edukacyjna mieści się w siedzibie Nadleśnictwa Pisz. Nadleśnictwo systematycznie podnosi świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. Dzięki edukacji poznać można las w sposób niekonwencjonalny, w firmie gier, zabaw i interaktywnych pomocy dydaktycznych. W ośrodku można obejrzeć również filmy przyrodnicze, zwiedzić ekspozycję przyrodniczą (z eksponatami takimi jak: łoś, jeleń, sarna, dzik, jenot, bóbr i innymi), posłuchać głosów zwierząt.

Integralną część OEL „Pliszka” stanowi atrium, ogródek botaniczny i krótka ścieżka edukacyjna usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Nadleśnictwa. W ciągu roku szkolnego organizowane są trzy cykle: jesienny, w trakcie, którego dzieci zapoznają się między innymi ze szkółką leśną, zimowy dający możliwość praktycznej nauki rozpoznawania tropów zwierząt w lesie oraz wiosenny, przybliżający dzieciom florę polskich lasów. Poza planowymi "zielonymi lekcjami" prowadzona jest również, w zależności od zapotrzebowania ze strony szkół, okazjonalna edukacja przyrodniczo-leśna (wykłady tematyczne określone przez szkołę, np. "Segregacja śmieci", "Polskie lasy", itd.). Ponadto Nadleśnictwo prowadzi edukację leśną również pośród młodych turystów (kolonistów, harcerzy).

W celu skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Pisz prosimy o kontakt: 87 424 15 12.

Lokalizacja na mapie: