1 2 3 4 5

Składki członkowskie

W dniu 3 grudnia 2014 r. Walne Zebranie Członków LOT MP uchwala następujące wysokości składek w 2015 i 2016 roku:

Składki dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
a) gospodarstwa agroturystyczne i MSP
    przy obrotach do 20.000,00 zł:
345,00 zł
b) przy obrotach do 50.000,00 zł: 460,00 zł
c) przy obrotach do 100.000,00 zł: 690,00 zł
d) przy obrotach do 250.000,00 zł: 805,00 zł
e) przy obrotach do 500.000,00 zł: 920,00 zł
f) przy obrotach do 1.000.000,00 zł: 1.150,00 zł
g) przy obrotach pow. 1.000.000,00 zł: 1.380,00 zł
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
oraz organizacje pozarządowe:
300,00 zł
Pozostałe osoby prawne: 1.000,00 zł
Opłata wpisowa dla Członków: 150,00 zł
Składki członków wspierających: nie mniej niż 500,00 zł

Składki członkowskie wpłacane są jednorazowo lub w 4 ratach do dnia 10 następującego po końcu kwartału.

Składki prosimy wpłacać na konto: 37 1020 4753 0000 0602 0054 6648, w tytule wpłaty prosimy wpisać - "składka członkowska".

Adres odbiorcy:
Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe
pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz