1 2 3 4

Węzeł obronny Ruciane Guzianka

Węzeł obronny Ruciane Guzianka stanowił część fortyfikacji obronnej zwanej Linią Wielkich Jezior Mazurskich, która miała umożliwić obronę Prus Wschodnich przed inwazją wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej i obok Giżycka był to największy kompleks umocnień tego zespołu architektonicznego. Węzeł służyć miał obronie szlaku kolejowego oraz zabezpieczeniu przed obejściem Puszczy Piskiej od południa i Guzianki.

Decyzja o budowie fortyfikacji pomiędzy jeziorami mazurskimi podjęta została przez szefa niemieckiego Sztabu Generalnego w 1898r., a następnie potwierdzona przez Najwyższe Rozporządzenie Gabinetowe w 1899r.

Bunkier przy moście kolejowym w Rucianem jest czterokondygnacyjny, zaś bunkry przy drodze do Pisza i przy śluzie w Guziance są trzykondygnacyjne, przy czym ten przy śluzie ma podwyższoną podziemną kondygnację, co sprawia, że wydaje się on wyższy. Obecnie fortyfikacja nie pełni funkcji militarnej, gdyż współczesne techniki prowadzenia działań wojennych nie opierają się na wykorzystywaniu tego typu obiektów.

Przekształcenie budowli na cele mieszkalne okazało się możliwe w przypadku budynków koszarowych, ale niewykonalne w przypadku bunkrów. Bez wątpienia jednak udostępnienie blokhauzów i dział piechoty jako atrakcji turystycznych byłoby jak najbardziej właściwe. W związku z tym, Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie podjęło działania zmierzające do umożliwienia zwiedzania tych obiektów. Przedsięwzięcie to jest dość kosztowne, gdyż przed wpuszczeniem do tych obiektów zwiedzających, należy zapewnić im bezpieczeństwo. Stowarzyszenie w pierwszej kolejności skupiono się na renowacji bunkra wieżowego przy śluzie na Guziance. Już w najbliższym czasie betonowe ściany tego obiektu zostaną odsolone i odgrzybione, elementy metalowe zaś poddane konserwacji. Bunkier wyposażony zostanie w drabinki umożliwiające poruszanie się między kondygnacjami oraz akumulatorowe lampy oświetlające wnętrze obiektu. Wewnątrz poziomów 0 i -1 zaaranżowana zostanie powierzchnia wystawiennicza, gdzie gromadzone będą fotografie i przedmioty pochodzące z czasów, w których fortyfikacja powstawała i służyła obronności ziemi mazurskiej.

Źródło: www.piszkulturalnie.pl

Lokalizacja na mapie: