1 2 3 4 5

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Muzeum Ziemi Piskiej mieści się w piwnicach piskiego ratusza (wejście od parkingu).

Już przed II wojną światową Pisz dysponował własnym muzeum regionalnym (też w ratuszu), którego zbiory całkowicie zaginęły. W 1969 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Piskiej powstało MZP, przez wiele lat usytuowane w budynku tzw. Baszty. W 1985r. zostało przeniesione do swej obecnej siedziby w piwnicach ratusza. Niegdyś w tym miejscu znajdowała się restauracja, zaś w drugim skrzydle areszt miejski.

Zbiory Muzeum Ziemi Piskiej obejmują bogatą kolekcję fauny i flory występującej w Puszczy Piskiej (ekspozycja stała) oraz pamiątki archeologiczne, etnograficzne, historyczne. Wśród nich zabytki XVIII- wiecznego piśmiennictwa mazurskiego, książki z drukarni staroobrzędowców, stare zdjęcia Ziemi Piskiej. W części historycznej organizowane są ekspozycje czasowe, a także cykl Spotkań Muzealnych z udziałem historyków, pisarzy, ludzi kultury. Od maja do września w każdą sobotę na parkingu przed Muzeum odbywają się giełdy staroci.

Muzeum znajduje się przy Pl. Daszyńskiego 7 w Piszu, nr tel. 87 423 22 64.

Strona internetowa: www.muzeumziemipiskiej.pl

Lokalizacja na mapie: