1 2 3 4 5

Ankieta

Głównym celem przeprowadzania badania jest uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości świadczonych usług przez pracowników Centrów Informacji Turystycznej w Powiecie Piskim. Pozwoli to m.in. poprawić jakość świadczonej obsługi turystycznej, wprowadzić procedury doskonalące oraz opracować ewentualne zmiany czy poprawki.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jednocześnie informujemy, iż badanie przeprowadzane jest anonimowo.

1. W którym punkcie CIT został/a Pan/Pani obsłużony/a?

Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu
Centrum Informacji Turystycznej w Piszu
Centrum Informacji Turystycznej w Rucianem-Nidzie

2. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom satysfakcji z kontaktu z pracownikiem CIT
(1 oznacza oceną najniższą, a 5 ocenę najwyższą) z poniższych elementów:

  1 2 3 4 5
Był zaangażowany w obsługę klienta (tzn. był pomocny i starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta)
Był przygotowany merytorycznie, sprawnie i rzeczowo odpowiadał na pytania
Znał atrakcje turystyczne regionu/ofertę noclegową/bazę gastronomiczną
Sprawnie i umiejętnie posługiwał się bazą danych, szybko wyszukiwał potrzebne informacje
Poinformował wyczerpująco o innych miejscach wartych odwiedzenia
Był komunikatywny i aktywnie słuchał klienta
Był uprzejmy i życzliwy
Znał języki obce

3. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom funkcjonalności punktu CIT
(1 oznacza oceną najniższą, a 5 ocenę najwyższą) z poniższych elementów:

  1 2 3 4 5
Godziny otwarcia i dostępności punktu CIT
Odpowiednie oznakowanie i łatwa lokalizacja punktu CIT
Dostępność materiałów turystycznych (map, folderów, przewodników)
Czystość i porządek pomieszczenia

4. Jakie zmiany należałoby wprowadzić według Pana/Pani, aby polepszyć jakość świadczonych usług w punkcie CIT?

5. Czy mają Państwo inne uwagi?

6. Jaki mamy aktualnie rok? (zabezpieczenie przed spamem)