1 2 3 4 5

Muzeum Przyrodnicze w Krutyni

W centrum Krutyni w pięknej starej stodole zgromadzona jest kolekcja przyrodnicza licząca ponad 200 eksponatów zwierząt i stale się powiększa.

Wszystkie eksponaty wykonane są przez dr Janusza Dynowskiego, są to zwierzęta, które stały się ofiarami różnego rodzaju wypadków, wpadły w sieci rybackie lub sidła kłusowników. Szczególną uwagę przyciąga kolekcja ptaków drapieżnych. A wśród nich bieliki młody i stary, kilka myszołowów z rozpostartymi skrzydłami, para krogulców, są też gile, grubodzioby, zięby .Dzięki tej kolekcji możemy też zaobserwować zmienność dymorficzną u ptaków. Dużym zainteresowaniem i sympatią wśród zwiedzających cieszą się bociany, sowy, ptaki wodne. Gablota z sowami pomaga zaobserwować cechy przystosowawcze tych ptaków do nocnej aktywności. Preparaty żmii i zaskrońca pokazują i uczą odróżniać te gatunki, są też bobry, wydry, kolekcje porostów.

Jedną z form edukacyjnych są lekcje muzealne prowadzone dla miejscowych szkół, jak również dla przyjezdnych grup. Można się dowiedzieć z tych lekcji o przystosowaniu zwierząt do zajmowanego środowiska. Obejrzeć wystawę fotograficzną ze zdjęciami przyrodniczymi autorstwa Pana Waldemara Bzury cenionego fotografika. Organizowane są pogadanki, połączone z wyświetlaniem przeźroczy, filmów video, foliogramów, wygłaszane referaty.

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, a w sezonie także w soboty i niedziele. Aby zwiedzić Muzeum trzeba zajść do biura Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się za budynkiem Muzeum. Bilet - dobrowolna opłata na rzecz Mazurskiego parku Krajobrazowego.

Adres muzeum i kontakt: Krutyń 66, 12-220 ruciane-Nida, tel. 89 742 14 05.

Location on the map: