1 2 3 4 5

Muzeum Michała Kajki w Ogródku


Muzeum Michała Kajki znajduje się w Ogródku, wsi położonej na obrzeżach gminy Orzysz, między dwoma jeziorami: Kraksztyn i Druglin.

W 1883 r. Michał Kajka, poeta ludowy oraz działacz mazurski ożenił się z pochodzącą z Ogródka Wilhelminą Karaś. W 1886 roku postawił tam dom. Z zawodu cieśla oraz murarz, budował domy w całej okolicy jako znany, ceniony fachowiec. Po śmierci poety, w 110 rocznicę urodzin poety, w domu, w którym żył ponad pół wieku, otwarto muzeum.

Muzeum ma charakter biograficzny. Zwiedzić tu można tradycyjne zagospodarowane wnętrza dawnego domu mazurskiego oraz przedmioty i pamiątki używane przez poetę. Na urządzonej w muzeum wystawie ukazano w sposób chronologiczny koleje życia, działalności i twórczości poety. Wyeksponowano egzemplarze kancjonałów, kalendarzy, czasopism, które Kajka czytał i w których drukował swoje utwory. Znajdują się tu ponadto kopie rękopisów i książkowe wydania jego wierszy. Twórczość jego to głównie wiersze, które tworzył zgodnie z przeżywanymi porami roku, bądź obchodzonymi świętami kościelnymi. W wierszach tych Kajka wyśmiewa ludzkie przywary, wyraża niepokój przed złem. Częstym tematem twórczości poety było przedstawianie trudnego losu Mazurów.

Całość wystawy uzupełniają oryginalne meble M. Kajki oraz eksponaty sztuki ludowej. W letni sezon kulturalny pod hasłem "Ogródek Muzyki" na scenie plenerowej odbywają się spotkania z poezją śpiewaną, piosenką autorską, poetyckim słowem "wyśpiewywanym" i muzyką kameralną. Są ogłaszane konkursy, organizowane ciekawe koncerty. Muzeum zaprasza także do nowo otwartego saloniku literackiego na pogawędki przy kominku.

Muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia, oprócz niedziel i poniedziałków w godz. 9:00-16:00, nr tel. 87 423 74 26. Zawsze aktualna oferta na stronie www.michalkajka.pl.

Ogródek znajduje się 16 km od Orzysza.

Location on the map: