1 2 3 4 5

Szlak kulturowo-historyczny

Długość trasy: 17 km
Plan trasy:

Opis szlaku / Co warto zobaczyć

Trasa ta prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i Wojnowo, które znajdują się w pasie moreny czołowej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego (Wurm) w pobliżu jej styku z terenem sandrowym, rozciągającym się na południe. W Wojnowie zwiedzić można klasztor i molennę staroobrzędowców oraz cerkiew prawosławną rosyjskich osadników z pierwszej połowy XIX wieku.

Mapa szlaku

Szlak oznaczony numerem 3.

Zobacz większą mapę