1 2 3 4 5

Muzeum Ernsta Wiecherta w Piersławku

Miejsce poświęcone pamięci niemieckiego pisarza, który urodził się w leśniczówce Piersławek niedaleko Piecek, w rodzinie ewangelickiej. Lata dzieciństwa i młodości spędził na Mazurach.

Piękno Mazur miało ogromny wpływ na życie i twórczość pisarza. Gimnazjum i studia ukończył w Królewcu. Studiował przyrodoznawstwo, filozofię oraz filologię niemiecką i angielską. Humanista o uzdolnieniach muzycznych i ogromnej wrażliwości czego odzwierciedleniem są jego dzieła. Zaliczany do znakomitych pisarzy XX wieku, postać kontrowersyjna. Znawcy literatury twórczość Wiecherta stawiają go obok tak znakomitych pisarzy jak Hermann Hesse, czy Thomas Mann.

Najbardziej znanymi dziełami w Polsce są autobiografia „ Lasy i ludzie” oraz powieść „ Dzieci Jerominów”, której przesłaniem jest życie w zgodzie z naturą , rytmem przyrody, prostotą i stosowanie się do zasad biblijnych. Pisarz tworzył przez 37 lat, opublikował 13 powieści, około 50 nowel i opowiadań, 4 sztuki teatralne, 3 tomy wspomnień, 40 bajek i przemówienia publiczne. Za krytykę hitleryzmu pisarz był prześladowany i więziony przez cztery miesiące w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Po wyjściu z obozu pozostawał pod nadzorem gestapo. W 1948 r. wyjechał z Niemiec i na stałe osiedlił się w Szwajcarii, gdzie zmarł w 1950 r.

Leśniczówka w Piersławku została wybudowana w 1883 roku i przez długie lata była służbowym mieszkaniem rodziny Wiechertów. Do roku 1967 znajdowała się tu siedziba leśnictwa Sosnówka, obecnie Piersławek. Wyremontowany w 1995r. Tam też znajduje się Izba Pamięci poświęcona pisarzowi. Ekspozycję stanowią dzieła pisarza wydane w języku niemieckim, polskie tłumaczenia liczne dokumenty i druki. Na jednej ze ścian budynku umieszczone są dwie tablice pamiątkowe, upamiętniające 100 i 110 rocznicę urodzin pisarza.

Izba otwarta jest od wtorku do soboty, od 9.00 do 15.00. Wstęp (niezależnie od wieku) wynosi 6 zł.

Adres: Piersławek, 11-710 Piecki, tel. 89 742 14 77.

Więcej informacji o Izbie znajduje się na stronie Nadleśnictwa Strzałowo

Lage auf der Karte: